การปลูกดอกมะลิเพื่อจำหน่าย

โดย เจ้าของร้าน
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

การปลูกดอกมะลิเพื่อจำหน่าย

ดอกมะลิที่สวนของคุณ ทองพันธุ์มีคุณภาพ สวย เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณทองพันธุ์ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลังของครอบครัวเลยก็ว่าได้ ดอกมะลิจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากของเกษตรกรผู้ที่ต้องการหาราย ได้เสริมหรือรายได้หลัก


การปลูกดอกมะลิเพื่อจำหน่าย

 

การเตรียมพื้นที่ปลูกดอกมะลิ ดินที่เหมาะแก่การปลูกต้องเป็นดินร่วนปนทราย วิธีการเตรียมพื้นทีมีดังนี้คือ
1. ไถเตรียมดินหรือไถดะ
2. ไถยกร่อง
3. โรยปูนขาวผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
4. ตากดินไว้ให้แห้งประมาณ 15 วัน
5. ขึ้นแปลงปลูกกว้างประมาณ 2 เมตร ความสูงต้องพ้นระดับน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมถึง
6. ขุดหลุมพอประมาณ ไม่ลึกมาก
7. ลองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
8. นำกล้าพันธุ์ลงปลูก เสร็จแล้วกลบดิน
9. นำฟางข้าวมาคลุมบริเวณโคนต้นให้ทั่วแปลง เพื่อเป็นการรักษาความชื้นของหน้าดินและป้องกันวัชพืช
10. รดน้ำให้พอชุ่ม ไม่ควรรดทีละมากๆ อย่าปล่อยให้โคนต้นแห้ง ต้องดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

 

ต้นดอกมะลิ

 

ดอกมะลิที่เกษตรกรนิยมนำมาปลูกเพื่อจำหน่าย ดอกนั้นมีอยู่ 3 พันธุ์ด้วยกันคือพันธ์ราษฎร์บูรณะพันธุ์ชุมพรและพันธุ์แม่กลอง เพราะ 3 พันธุ์นี้ปลูกและดูแลรักษาง่าย และให้ผลผลิตค่อนข้างดี การปลูกแค่นำกิ่งมาปักชำก็สามารถใช้เป็นกล้าพันธุ์นำมาปลูกได้แล้ว แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมนำกิ่งตอนมาปลูกเพราะต้นมะลิจะให้ผลผลิตดอกมากกว่า และสามารถปลูกได้ทุกฤดูแต่ต้องมีน้ำเพียงพอ และเกษตรกรต้องหมั่นดูแลรักษา ยกเว้นฤดูหนาวเพราะดอกมะลิจะไม่ชอบอากาศหนาวและชื้นแฉะและให้ผลผลิตไม่ดี เท่าที่ควร

ลักษณะของดอกมะลิที่นิยมปลูก ซึ่งมี 3 พันธุ์ด้วยกันคือ
พันธุ์แม่กลอง มีลักษณะพุ่มต้นใหญ่และทึบ เจริญเติบโตเร็ว ส่วนของใบมีลักษณะใหญ่หนา มีสีเขียวเข้ม รูปใบค่อนข้างกลม ปลายใบมน ดอกมีลักษณะใหญ่และกลม แต่ให้ผลผลิตดอกไม่ดก
พันธุ์ราษฎร์บูรณะ มีลักษณะพุ่มเล็กกว่า ค่อนข้างทึบ ใบมีลักษณะเล็กบาง สีเขียวเข้ม รูปใบเรียว ดอกมีลักษณะเล็กเรียวแหลม ดอกค่อนข้างดก และทยอยให้ดอก
พันธุ์ชุมพร มีลักษณะทรงต้นคล้ายพันธุ์ราษฎร์บูรณะ แต่โปร่งกว่าเล็กน้อย ใบมีลักษณะคล้ายพันธุ์ราษฎร์บูรณะ แต่เรียวกว่า สีอ่อนกว่าและบางกว่า ดอกมีลักษณะเล็กเรียวแหลม ดอกจะดกมากแต่ทิ้งระยะห่าง ให้ผลผลิตเป็นช่วงๆ


การดูแลรักษา เมื่อปลูกได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ต้นก็จะเริ่มติดราก หลังจากนั้นประมาณ 15 วันก็จะเริ่มแตกใบใหม่ ระยะนี้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือตรงบริเวณรอบต้น จากนั้นก็ให้น้ำ คอยดูแลเรื่องวัชพืช

หลังจากนั้นอีกประมาณ 20 วันต้นจะสูงขึ้นประมาณ 1 คืบ ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเดิมอีกครั้ง (15-15-15) ประมาณ 1 กำมือ หลังจากนั้นรดน้ำใส่บริเวณทรงพุ่มให้ทั่ว หรือถ้าเกษตรกรต้องการลดต้นทุนอาจมีการสลับกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ หรือสารเร่ง พด.2 รดหรือฉีดทุก 10 วันก็สามารถทำได้
 

ดอกมะลิ6

คุณทองพันธุ์มีเทคนิคในการบังคับการออกดอก ของมะลิในช่วงฤดูหนาว เพราะส่วนใหญ่แล้วดอกมะลิจะไม่ให้ดอกในช่วงนี้ แต่มีวิธีการง่ายๆ ซึ่งทำได้โดยการตัดแต่งกิ่ง ซึ่งเกษตรกรต้องทราบถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการตัดแต่งกิ่ง ดอกมะลิจะมีช่วงเวลาตั้งแต่เก็บดอกจนถึงตากิ่งเจริญให้ดอกใหม่ใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ถ้าต้องการให้มะลิออกดอกในช่วงช่วงใด ให้นับย้อนหลังไปประมาณ 6 สัปดาห์ และถ้าต้องการให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวหรือเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ต้องมีการตัดแต่งกิ่งในเดือน สิงหาคมถึงเดือนกันยายน

 

ดอกมะลิ
 

การตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับมะลิออกดอกนอกฤดู มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ การตัดแต่งกิ่งแบบเหลือกิ่งไว้กับต้นยาว ซึ่งจะเหมาะกับต้นมะลิที่มีอายุยังน้อย จะมีการตัดกิ่งออกเพียงเล็กน้อย เหลือแต่กิ่งที่สมบูรณ์ไว้ และอีกวิธีหนึ่งก็คือแบบที่เหลือกิ่งไว้กับต้นสั้น เหมาะกับต้นที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะตัดออกให้กิ่งที่เหลือค่อนข้างสั้น และเหลือกิ่งไว้แค่ 3-4 กิ่งเท่านั้น หลังจากที่มีการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการให้น้ำและให้ปุ๋ย เพื่อให้ต้นมะลิมีความสมบูรณ์
 

น้ำหมัก

 

คุณทองพันธุ์ได้ผลิตปุ๋ยใช้เองเป็นการลดต้น ทุน สลับกับปุ๋ยเคมี โดยการนำ สับปะรด ผลไม้สุกที่หาได้ในชุมชนมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 ซึ่งมีวัสดุ ที่ต้องเตรียมดังนี้
1. ผลไม้สุก สับหรือหั่น 3 ส่วน
2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
3. สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ซอง
นำทุกอย่างที่ได้มาร่วมกันแล้วหมักในถังขนาด 50 ลิตร ปิดฝาไม่ต้องสนิทเก็บไว้ในที่ร่ม ในระหว่างการหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้ง/วัน เพื่อเป็นการระบายก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ยิ่งขึ้น
การนำไปใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ลิตร เจือจางด้วยน้ำ 500 ลิตร ในพื้นที่ 5 ไร่ ฉีดพ่นหรือลดลงดินทุก 10 วัน เร่งการออกดอกและการเจริญเติบโตของต้นพืช

 

พวงมาลัย

 

ที่สวนของคุณทองพันธ์ มีพ่อค้ามารับซื้อดอกมะลิถึงสวนทุกวัน ผลผลิตดอกมะลิที่เก็บมาได้นั้นจะไม่เหลือค้างเสีย เพราะจะทำเป็นพวงมาลัยขาย และขายทั้งดอกสด เหลือจากที่ขายให้กับพ่อค้า ก็จะนำไปขายที่ตลาดทุกวัน จะขายดีมากเพราะปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิมีค่อนข้างน้อย จึงไม่มีคู่แข่ง คุณทองพันธ์จะขายดอกมะลิสดกิโลกรัมละ 500 บาท ส่วนพวกมาลัยที่ร้อยเสร็จแล้วจะขายพวงละ 5 บาทให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงสวน ถ้านำไปขายเองที่ตลาดก็จะขายในราคาพวงละ 10 บาท


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชื่อ - นามสกุล : คุณการผลิตพลังงานทดแทน อายุ : 49 ปี
ที่อยู่ :  235 หมู่ที่5 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=2377&s=tblblogสินค้าใหม่

1,040.00 บาท
  • สั่งซื้อ
286.00 บาท
  • สั่งซื้อ
800.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,040.00 บาท
  • สั่งซื้อ
650.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,170.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,170.00 บาท
  • สั่งซื้อ

ระบบสมาชิก

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม25,712 หน้า
ผู้ชมทั้งหมด18,728 ครั้ง
เปิดร้าน18 ธ.ค. 54
ร้านค้าอัพเดท10 มี.ค. 57

ติดต่อเรา

0846542601

ติดตามสินค้า

แหล่งข้อมูลเกษตร

- http://www.rakbankerd.com

-http://www.facebook.com/KasetHappy

-http://www.kasethappy.com/index.php

-www.kasethappy2kea.com

my ads

Go to Top