เทคนิคการปลูกไม้ขุดล้อม

โดย เจ้าของร้าน
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

เทคนิคการปลูกไม้ขุดล้อม

การปลูกไม้ขุดล้อมมาที่ ต.ชะอม ในช่วงนั้น กำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่ เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้น การหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุด ในระยะช่วงปี 2530 ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมรอบแห่งแรกใน ต.ชะอม ที่วัดป่าสว่างบุญ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัด จึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไม จะขายที่ตลาดไหน เพราะยังไม่มีใครรู้จัก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือ ซึ่งใช้เวลา 5 ปี ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


  

คุณนุกูลธรรมเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่มีการขยายการปลูกไม้ขุดล้อมมาที่.ชะอม  ในช่วงนั้นกำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่  เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ยราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้นการหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในระยะช่วงปี2530ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมรอบแห่งแรกใน.ชะอมที่วัดป่าสว่างบุญ  เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัดจึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน  ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไมจะขายที่ตลาดไหนเพราะยังไม่มีใครรู้จักจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือซึ่งใช้เวลา5ปีให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 
คุณนุกูล ธรรมมา เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

วิธีการปลูกไม้ขุดล้อม
 
1ขุดหลุมปลูกให้กว้างไม่ต้องลึกมากเพราะรากพืชที่หาอาหารจะอยู่ใกล้ผิวดินรากพืชที่มีประสิทธิภาพในการหาอาหารจะอยู่ในความลึกตั้งแต่ผิวดินถึงลึกประมาณ50เซนติเมตร
2.   สำหรับไม้ขุดล้อมจะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นที่ปลูกใหม่ไม่ควรปลูกหญ้ามาชิดโคนต้นหรือปลูกไม้พุ่มเล็กไม้คลุมดินชิดรอบโคนต้น  เพราะไม้คลุมดินเหล่านี้เติบโตเร็วจะแย่งน้ำแย่งอาหารต้นไม้ใหญ่ในช่วงที่กำลังตั้งตัวแต่ควรใช้วัสดุเช่นหญ้าแห้งสับคลุมโคนรักษาความชื้น  หรือถ้ามีเปลือกไม้สับ  กิ่งไม้สับย่อยด้วยเครื่องมาคลุมโคน
3การให้ปุ๋ยควรให้เมื่อต้นไม้ต้องการหรือเมื่อต้นไม้ใช้ปุ๋ยได้   ต้นไม้แรกปลูกรากไม่แข็งแรงสมบูรณ์พอการใส่ปุ๋ยลงไปอาจทำให้รากเสียหายได้หรือไม่ก็เร่งให้วัชพืชโตเร็วควรฉีดพ่นทางใบในอัตราที่เหมาะสม  เมื่อสังเกตเห็นว่าต้นไม้เริ่มมีรากแข็งแรงแล้วจึงค่อยให้ปุ๋ยทางดิน
4การค้ำยันการป้องกันต้นไม้จากลมหรือจากความเสียหายที่อาจเกิดจากคนสัตว์หรือยานพาหนะ
5ไม่ควรตัดกิ่งหรือใบทิ้งก่อนหรือหลังการปลูกเพราะใบไม้เป็นแหล่งผลิตอาหารรวมถึงสร้างพลังงานเพื่อการเติบโตตั้งตัว  การไม่มีใบทำให้พืชดูดน้ำขึ้นไปสร้างอาหารได้น้อย  และถ้าเหลือเพียงกิ่งแก่  การแตกตาเป็นใบอ่อนใหม่ยิ่งยาก  ควรปล่อยใบและกิ่งไว้ให้สร้างอาหารและพลังงานก่อน  เมื่อต้นไม่ตั้งตัวแตกกิ่งใหม่เพียงพอแล้วจึงค่อยตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
แรกที่ปลูกควรรดน้ำเพราะพืชยังไม่แข็งแรงหลังจากนั้นในปีที่2-3ไม่ต้องรดน้ำแล้วเพราะพืชสามารถยืนต้นได้เองตามธรรมชาติ
การปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ปีจะได้ต้นไม้สูง2.5-3เมตรรอบวงกว้าง1นิ้วใน1ไร่จะปลูกต้นไม้ได้1,600ต้นคิดค่าต้นกล้าต้นละ1บาท  ค่าไถ่ต้นละ  2บาท  ค่าปุ๋ยอีก1ปีแรกลงทุนเฉลี่ยต้นละ5-10บาทรายได้หักต้นทุนประมาณ32,000-48,000บาท/ไร่ส่วนทางด้านการตลาดส่วนใหญ่จะเป็นบ้านจัดสันหน่วยราชการต่างๆเช่นอบต.นำไปใช้ปรับภูมิทัศน์ตามถนนหลวงโดยจะมีพ่อค้าคนกลางจากทั่วประเทศมารับไปขายเช่นตลาดคำเที่ยงที่เชียงใหม่,ภูเก็ต
ต้นไม้ที่เหมาะนำมาทำเป็นไม้ขุดล้อมอับดับหนึ่งคือต้นราชพฤกเพราะเป็นไม่ประจำชาติรองลงเป็นลีลาวดี,เสลา,อินทนิล,มะฮอกกานี,เหลืองปรีดียาธร,ศรีตรัง,สะเดา,ชงโค,ประดู่กิ่งอ่อน,พระยาสัตตะบัน,น้ำเต้าต้น,ไม้ป่าต้นที่มีทรงสวยใบเขียวคนนิยมเช่นข่อย,และหางนกยูง  เป็นต้นในแต่ละไปความนิยมจะสลับกันไป
 

สำหรับไม้ขุดล้อมจะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ที่ปลูกใหม่ ไม่ควรปลูกหญ้ามาชิดโคนต้นหรือปลูกไม้พุ่มเล็ก ไม้คลุมดินชิดรอบโคนต้น  เพราะไม้คลุมดินเหล่านี้เติบโตเร็ว จะแย่งน้ำแย่งอาหารต้นไม้ใหญ่ในช่วงที่กำลังตั้งตัว แต่ควรใช้วัสดุ เช่น หญ้าแห้งสับ คลุมโคนรักษาความชื้น  หรือถ้ามีเปลือกไม้สับ  กิ่งไม้สับย่อยด้วยเครื่อง มาคลุมโคน

สำหรับเทคนิควิธีการขุดไม้ขุดล้อม มีขั้นตอนวิธีการดังนี้

 

วัสดุอุปกรณ์ในการขุดไม้ล้อม
- เสียมทำจากเหล็กแหนบที่มีความแหลมคมเป็นพิเศษ
- มีด
- ฟาง
- กระสอบ
- กรรไกรตัดกิ่ง
 
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขุดไม้ขุดล้อม โดยเฉพาะเสียมต้องสั่งทำเป็นพิเศษ
 
 
วีธีการทำไม้ขุดล้อม
 
- ทำความสะอาดรอบโคนต้น
- กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่นเพื่อเวลาขุดดินดินจะได้ไม่แตก
- วัดให้ห่างจากโคนต้นประมาณ1ฝ่ามือแล้วเซาะเปิดหน้าดินทำเป็น2วงเพื่อตัดระบบรากแก้ว(สังเกตต้นไม้จะเป็นรูปกรวย)
 -การนำขึ้นจากหลุมคลุมด้วยกระสอบจากนั้นใช้เชือกฟางพันให้รอบ
 -ตัดแต่งกิ่งริบใบออกให้หมดเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการมีใบมากเกินไปจะทำให้พืชคายน้ำออกทางใบมากอาจทำให้ต้นไม้ตายได้  และการตัดแต่งกิ่งควรให้สัมพันธ์กับความสูง
-นำไปใส่ถุงดำและใส่ขุยมะพร้าวให้แน่น
- รดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา
 
การขุด วัดให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 ฝ่ามือ แล้วเซาะเปิดหน้าดิน ทำเป็น 2 วง เพื่อตัดระบบรากแก้ว (สังเกตต้นไม้จะเป็นรูปกรวย)
 
การนำขึ้นจากหลุม คลุมด้วยกระสอบ จากนั้นใช้เชือกฟางพันให้รอบ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชื่อ - นามสกุล : คุณการผลิตพลังงานทดแทน อายุ : 54 ปี
ที่อยู่ :  87 หมู่ที่8 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=2351&s=tblblogสินค้าใหม่

1,040.00 บาท
  • สั่งซื้อ
286.00 บาท
  • สั่งซื้อ
800.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,040.00 บาท
  • สั่งซื้อ
650.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,170.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,170.00 บาท
  • สั่งซื้อ

ระบบสมาชิก

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม25,926 หน้า
ผู้ชมทั้งหมด18,901 ครั้ง
เปิดร้าน18 ธ.ค. 54
ร้านค้าอัพเดท10 มี.ค. 57

ติดต่อเรา

0846542601

ติดตามสินค้า

แหล่งข้อมูลเกษตร

- http://www.rakbankerd.com

-http://www.facebook.com/KasetHappy

-http://www.kasethappy.com/index.php

-www.kasethappy2kea.com

my ads

Go to Top